Nachrichten

Internationales Bildungs- und Begegnungswerk in Dortmund

Crisis in Turkey reaches youth encounters / Türkiye’deki kriz gençlik buluşmalarını etkiliyor

The political crisis in Turkey now has also immediate consequences for International youth work. On Thursday afternoon, the International Association for Education and Exchange (IBB e.V.) was informed, that the youth group from Turkey will not come to Dortmund for a German-Turkish youth week, planned for August. Due to de facto travel restrictions and the uncertain situation, another Turkish project partner also pulls out of the International youth workcamp support programme ewoca³.

From the 2nd to the 9th of August, youths from the Turkish cities of Muğla and Eskişehir wanted to meet young people from Dortmund for an exchange about volunteering in their countries. But the youth encounter „BeActive4 MUDO“ will not take place. Because of the uncertain situation, the municipal youth centre Muğla postponed the trip to Germany indefinitely.

We are very sorry for this youth encounter not to be realised“, says Hildegard Azimi-Boedecker, section manager for Job International and Migration of IBB e.V. „We hope to continue the work in the youth network Dortmund-Muğla, which we started, soon. How and when this will be possible is not clear at the moment.“ For August, IBB e.V. had planned an ambitious programme: Encounters with activists in refugee support, active participation at the Dortmund food bank, information about the Dortmund volunteering agency, and intercultural encounters. The return visit to Turkey was planned for October.

But the crisis in Turkey has effects on other encounter programmes as well. The South-East-Anatolian municipality of Gaziantep just announced their pulling out from the IBB-organised European workcamp support programme ewoca³. From the 8th to the 22nd of August, youths from Cologne, Turkey, and Romania wanted to meet in the Romanian town of Cluj-Napoca, to engage with the history of minorities in this region. The workcamp will thus take place without the Turkish project partner. For the coming year, IBB, together with the remaining partners, is looking for solutions.

Cooperation with Turkey has great importance in our work“, says Elke Wegener, general manager of IBB e.V. „This is why we are concerned by this setback for international youth collaboration. For 30 years, we stand for International exchange and dialogue and always walked this path, even under demanding conditions. As we can look back to a good cooperation with our partners in Turkey, I am confident we can take this up again soon.“


Türkiye’de yaşanan siyasi kriz artık uluslararası gençlik çalışmalarını da direk olarak etkilemeye başladı. Geçen Perşembe günü akşam saatlerinde Uluslararası Eğitim ve Buluşma Derneği (IBB)’ne, Ağustos ayında yapılması planlanan Türk-Alman Gençlik Haftası’na katılacak olan Türkiye’li gençlik grubun Dortmund’a gelemeyeceği bildirildi. Ayrıca uygulamaya konan yurtdışı seyahat sınırlamaları ve güvenlik nedenlerinden dolayı Gençlik Çalışma Kampı – Destek Programı ewoca³’e katılacak olan Türkiye’li bir başka proje partneri de gelemeyeceklerini bildirdi.

02 Ağustos ila 09 Ağustos tarihleri arasında Türkiye’den Muğla ve Eskişehir’den gelecek olan gençler Dortmund’daki gençlerle buluşarak gönüllü sosyal angajman alanında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak istiyorlardı. Ancak “BeActive4 MUDO” maalesef gerçekleştirilemeyecektir. Zira Muğla Belediyesi Gençlik Merkezi mevcut güvensiz ortam nedeniyle Almanya seyahatini belirsiz bir tarihe ertelemiş bulunmaktadır.

“Gençlik Buluşması’nın gerçekleşemeyecek olmasından dolayı çok üzgünüz” şeklinde konuşan IBB Meslek, Uluslararası İlişkiler ve Göç Bölüm Başkanı Bayan Azimi-Boedecker “Tarafımızdan hayata gecirilen Dortmund-Muğla Genclik Ağı’nın çalışmalarını yakın zamanda devam ettirebileceğimizi umuyorum. Ancak bunun tam olarak nasıl ve ne zaman olacağı şu anda henüz belirsiz” dedi. Halbuki IBB Ağustos ayı için oldukça kapsamlı bir program hazırlamıştı: Mültecilere yardım alanında aktif faaliyet gösterenlerle buluşmalar, Dortmunder Tafel (Dortmund Sofrası) adlı projede aktif çalışma, Dortmund Gönüllüler Ajansı ile ilgili bilgiler ve kültürler arası buluşmalar. Ekim ayında ise Türkiye’ye gerçekleştireceğimiz karşı ziyaret planlanmıştı.

Türkiye’deki kriz aynı zamanda diğer değişim projelerini de etkiledi. Şöyle ki, Güneydoğu Anadolu’da bulunan Gaziantep ili, IBB tarafından düzenlenen Avrupa Çalışma Kampı – Destek Programı ewoca³’e katılamayacaklarını kısa süre önce bildirdi. 08 Ağustos ila 22 Ağustos tarihleri arasında Köln’den, Türkiye’den ve Romanya’dan gelen gençler Romanya’nın Cluj-Napoca şehrinde bir araya gelerek, hem tarihi kilise kalesi restorasyon çalışmalarına katılmak ve hem de bölgedeki azınlıkların tarihi hakkında bilgi edinmek istiyorlardı. Söz konusu Çalışma Kampı bu durumda Türkiye’li proje partneri olmadan gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki yıl için ise IBB geriye kalan proje partnerleri ile birlikte çözüm yolları arayacaktır.

“Türkiye ile işbirliği bizim çalışmalarımızda büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuşan IBB Genel Müdürü Bayan Elke Wegener sözlerine şöyle devam etti: “Dolayısıyla uluslararası gençlik çalışmaları alanındaki bu olumsuz gelişmeden dolayı son derece üzgünüz. Biz 30 yıldan beri uluslararası değişim ve diyalog için çaba sarfediyoruz ve bu çabalarımızı her zaman oldukça zor şartlar altında da devam ettirdik. Geçmişte Türkiye’li partnerlerimizle iyi bir işbirliği gerçekleştirdiğimizden yola çıkarak yakın zamanda bu işbirliğimizi kaldığımız yerden devam ettirebileceğimize inanıyorum.”

Güncel durumla ilgili konuları konuşabileceğiniz yetkililer: